Jumaat 17 January 2020/ 22 Jamadilawal 1441H

PIAGAM PELANGGAN PPPN PERLIS

  1. Mengeluarkan Laporan Prestasi Pelaksanaan Projek RMLT mengikut permintaan dalam masa 3 hari.
  2. Menyiapkan Laporan Penilaian Outcome Program/Projek dalam masa 3 bulan  setelah terma rujukan dipersetujui.
  3. Memberi khidmat nasihat, rundingan dan sokongan teknikal terhadap perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan pengurusan projek dalam tempoh 3 hari selepas menerima permohonan.
  4. Melaksanakan dan menyiapkan projek-projek kecil pembangunan bernilai RM200,000.00 ke bawah dalam tempoh 6 bulan dari tarikh peruntukan diluluskan.
  5. Menjana senarai orang miskin/miskin tegar daripada e-Kasih dalam tempoh 2 hari selepas permohonan diterima.
  6. Memberi maklum balas pertama kepada Pertanyaan/Aduan Awam dalam tempoh tidak melebihi 3 hari.
  7. Memproses baucer bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima oleh PPPN Perlis.