Jumaat 17 January 2020/ 22 Jamadilawal 1441H

OBJEKTIF DAN FUNGSI UTAMA

OBJEKTIF JABATAN

 • Menyelaras, memantau, menilai dasar dan pelaksanaan projek pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) di negeri Perlis
 • Menjadi urus setia jentera penyelarasan pelaksanaan di bawah Arahan No. 1, 2010 dan Mesyuarat-mesyuarat Utama kerajaan di negeri Perlis
 • Mengurus peruntukan serta melaksana, memantau dan menilai Program/ Projek Khas YAB Perdana Menteri di negeri Perlis
 • Merancang, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai program Pembasmian Kemiskinan di negeri Perlis
  Memantau dan menyelaras pelaksanaan program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) di negeri Perlis
 • Melaksanakan dasar/ program/ projek pembangunan di peringkat negeri Perlis

FUNGSI UTAMA

 • Mengesan dan menilai Dasar Wawasan Negara.
 • Menyelaras peruntukan khas Y.A.B Perdana Menteri, Y.A.B Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Persekutuan, Senator dan Ahli Parlimen.
 • Menyalur maklumat berhubung dengan dasar dan program kerajaan persekutuan dari masa ke masa ke peringkat negeri.
 • Menjadi urus setia Majlis Tindakan Negeri Perlis (MTNg) dan Jawatankuasa Kerja Tindakan Negeri Perlis (JKTNg).
 • Mengesan dan mengawasi pelaksanaan projek pembangunan persekutuan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) dan projek pembangunan nasional di peringkat negeri.
 • Merancang, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai program Pembasmian Kemiskinan di negeri Perlis.
 • Menjadi pengerusi dan urus setia Lembaga Perolehan Persekutuan Peringkat Negeri Perlis bagi projek bernilai kurang daripada RM20 juta
 • Menjalin hubungan baik dengan semua peringkat kepimpinan daerah dan negeri.
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) peringkat negeri Perlis
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek Kementerian Kewangan di peringkat negeri Perlis