Jumaat 17 January 2020/ 22 Jamadilawal 1441H

SEKSYEN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  • Menyelaras tugas-tugas pemantauan, penganalisaan dan penilaian pencapaian pelaksanaan dasar/program/projek serta mengambil langkah intervensi bagi menyelesaikan masalahmasalah pelaksanaan yang berbangkit bagi kementerian-kementerian dan agensi-agensi.
  • Menyelaras dan memantau Prestasi Pelaksanaan Program/Projek RMLT menerusi laporan prestasi pelaksanaan projek, tindakan intervensi dan mesyuarat khas dengan jabatan/agensi.
  • Tugas-tugas pengawasan, pengesanan penganalisisan dan penilaian pencapaian pelaksanaan dasar/program/ projek serta mengambil langkah untuk campur tangan bagi menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan yang berbangkit bagi kementerian-kementerian dan agensiagensi.
  • Mengurusetia mesyuarat-mesyuarat utama Kerajaan di bawah Arahan No. 1, 2010 Majlis Tindakan Negara.