Jumaat 17 January 2020/ 22 Jamadilawal 1441H

SEKSYEN PEMBASMIAN KEMISKINAN

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  • Penyediaan kertas cadangan projek/program pembasmian kemiskinan.
  • Pemilihan peserta bagi penyaluran peruntukan.
  • Mendapatkan senarai penerima bantuan untuk dimajukan kepada Kementerian yang berkenaan.
  • Menyelaras data eKASIH di peringkat negeri.
  • Mengurus proses pengemaskinian, verifikasi dan pemulihan data eKASIH.
  • Mengurusetiakan Mesyuarat Focus Group Program Pembasmian Kemiskinan peringkat negeri dan Mesyuarat Penyelarasan Pembasmian Kemiskinan.
  • Penyediaan laporan dan analisis kepada jawatankuasa/Kerajaan Negeri dan ICU JPM.