Jumaat 17 January 2020/ 22 Jamadilawal 1441H

SEKSYEN PENGURUSAN DAN KEWANGAN

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  • Bertanggungjawab kepada perkara berkaitan kewangan iaitu penyediaan belanjawan, pengurusan perolehan, pengunaan sistem eSPKB, penyelengaraan panjar wang runcit, urusan tuntutan kerja lebih masa dan lain-lain kerja yang berkaitan.  
  • Bertanggungjawab kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan perjawatan iaitu urusan cuti, tindakan tatatertib, latihan,kursus, kaunseling dan lain-lain lagi.
  • Bertanggungjawab kepada semua urusan pentadbiran seperti pengurusan mesyuarat, suratmenyurat dan fail, kenderaan pejabat, pengurusan bekalan pejabat, inventori dan harta modal, pengurusan stor, pelupusan, keselamatan pejabat, kad perakam waktu dan lain-lain yang berkaitan dengan pentadbiran awam.